logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 5 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

ยินดีต้อนรับ

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19