logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ได้กำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่องการขอคัดและรับรองสำเนาทะเบียนที่ราชพัสดุ ทะเบียนอาคาร / สิ่งปลูกสรา้ง และเอกสารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

เอกสารดาวน์โหลด

5 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น TRD SMART PAY "แอบเดียว ครบทุกเรื่อง" สำห...
  10 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร...
  30 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ๑ พฤษภาคม ๒๕๖...
  30 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง