logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรม “open House เปิดบ้าน TRD เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ได้จัดกิจกรรม “open House เปิดบ้าน TRD เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”
ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.446 (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์) ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในภารกิจของกรมธนารักษ์ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ และการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การใช้บัญชีประเมินทุนทรัพย์” โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารสุ...
  23 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • ครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็น...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
 • โครงการ “ปันสุข ผักริมรั้ว ครัวหลังบ้าน" มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพ...
  โครงการ “ปันสุข ผักริมรั้ว ครัวหลังบ้าน" ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง