logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

เมื่อวันที่ 8 -10 มกราคม 2567 นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ งานตามยุทธศาสตร์ งานตามภาระกิจประจำ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ โดยนายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้สรุปความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พร้อมออกตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำอำปึล ประกอบด้วยที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.สร.137 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตชลประทาน โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ"ธนารักษ์เอื้อราษฎร์" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.1017 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนเดิม ท.44864 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ขอเช่า และที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณบ้านพักข้าราชการหลังเก่า

อัลบั้มภาพ

11 มกราคม 2567 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เสวนาบูรณาการแก้ไขปัญหาการประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
  เสวนาบูรณาการแก้ไขปัญหาการประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน...
  12 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบค...
  โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  19 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชก...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง