logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6 บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.446 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ โดยมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ รวมทั้งสินค้าภายในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ในการนี้ มีการจัดเวทีเสวนาการใช้บัญชีประเมินทุนทรัพย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจ

อัลบั้มภาพ

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรม “open House เปิดบ้าน TRD เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ได้จัดกิจกรรม “open House เปิดบ้าน TRD เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมใ...
  20 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การสาธารสุ...
  23 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • โครงการ “ปันสุข ผักริมรั้ว ครัวหลังบ้าน" มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพ...
  โครงการ “ปันสุข ผักริมรั้ว ครัวหลังบ้าน" ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง