logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมและลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้าง ได้มีการประชุมและลงพื้นที่ตรวจรับงานงวดที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

อัลบั้มภาพ

19 ธันวาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เสวนาบูรณาการแก้ไขปัญหาการประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
  เสวนาบูรณาการแก้ไขปัญหาการประเมินราคาทรัพย์สิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน...
  12 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ส...
  11 มกราคม 2567
  จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรถวายพระราชก...
  7 ธันวาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง