logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 พ.ค.2564 ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พิ้นที่สุรินทร์ ลงพื้นที่่ชี้แจงผู้ครอบครองใช้ประโยชน์บนที่่ราชพัสดุ

  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 และอาทิตย์ที่ 23 พ.ค.2564 ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พิ้นที่สุรินทร์ ลงพื้นที่่ตรวจสอบ ชี้แจง ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์บนที่่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.1017 ท 44864 สร.644 สร.1014 และสร.651 ใช้ในราชการทหาร กองทัพบก (มทบ.25) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อจัดให้เช่าตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐ ประจำปี 2564

อัลบั้มภาพ

24 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 3/64
  การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 23 มิ...
  23 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ลงพื้นที่ร่วมกับ นายธำรงศักด...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยช...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง