logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35758 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 35758 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ หน้าสำรวจ 5163 ระวาง 5638I3644 เลขที่ดิน 1159 เนื้อที่ 0-3-2.8 ไร่ จากนางอรุณี บุญศิริธรรมชัย ให้เป็นกรรมสิทธิ์กระทรวงการคลัง เพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนบุญศิริธรรมชัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชนของศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอกและลดความแออัดในโรงพยาบาลสุรินทร์

อัลบั้มภาพ

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู...
  กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู...
  กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู...
  กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง