logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี

  ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและปรับปรุง
ราคาประเมินที่ดิน อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อัลบั้มภาพ

25 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 3/64
  การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 23 มิ...
  23 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ลงพื้นที่ร่วมกับ นายธำรงศักด...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ว่าที่ร้อยตรีวาสิทธิ์ นนทสิน ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยช...
  22 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง