logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมธนารักษ์ ได้ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมธนารักษ์ได้เดินทางมายังสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.1017 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต และตรวจติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (ตลาดช่อมจอม) ให้เป็นไปตามสัญญา บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.904 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

8 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คร...
  ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 เมือวั...
  18 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขอ...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์ ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ...
  3 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง