logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขอใช้พืิ้นที่ของกองทัพบก เพื่อก่อสรา้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ แห่งใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขอใช้พืิ้นที่ของกองทัพบก เพื่อก่อสรา้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ แห่งใหม่ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อัลบั้มภาพ

30 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดสุรินทร์ คร...
  ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2565 เมือวั...
  18 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมธนารักษ์ ได้ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติ...
  เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมธนารักษ์ ได้เดินทางมายัง...
  8 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง
 • นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขอ...
  30 มิถุนายน 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง