logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
    24 มกราคม 2567
  • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
    25 เมษายน 2567